Wijziging van het CRA contract

scan0114 (1)

Procedure CRA einde contract – aanstelling nieuwe CRA

1/ de dienstdoende CRA meldt het einde van zijn contract aan de directie van het WZC
    drie maanden voor het verstrijken ervan .

2/ de dienstdoende CRA ,samen met de directie, meldt drie maanden voor het einde van het 
    contract, per brief  aan de huisartsen van de gemeente/regio alwaar het WZC gelegen is,   
    alsook aan alle bezoekende huisartsen van het WZC, dat de functie van CRA  vacant is .

    De lijst met de namen van de aangeschreven artsen wordt opgestuurd naar de voorzitter
    van de huisartsenkring alsmede naar de CRA-verantwoordelijke.

    Kopij van deze brief aan de huisartsen wordt tevens naar de Voorzitter van de huisartsen-      
    kring  HAOWVL en naar de CRA- verantwoordelijke van HAOWVL gestuurd .

     In diezelfde brief maakt de dienstdoende CRA ook melding dat de kandidaat CRA de
     voorkeur moet wegdragen van de bezoekende huisartsen van de instelling.

     In diezelfde brief  meldt de dienstdoende CRA aan de kandidaten CRA dat zij
     hun kandidatuur binnen de dertig dagen moeten opsturen naar de directie van het WZC
     alsmede een kopij van hun kandidatuurstelling  naar de Voorzitter van de huisartsenkring   
     HAOWVL en de CRA-verantwoordelijke HAOWVL
     

3/ Uit de kandidaten benoemt  de directie van het WZC  de CRA

4/ De nieuwe CRA neemt contact met het bestuur van HAOWVL en meldt zijn aanstelling.

5/ De nieuwe CRA stuurt  zijn contract met het WZC naar de Voorzitter  van zijn  Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren ter goedkeuring.